Trainingen

Kenniscentrum AD(H)D en ASS verzorgt groepstrainingen en individuele trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, omgaan met beperkingen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Rondom autisme en ADHD verzorgen wij een breed trainingsaanbod. Niet alle trainingen worden echter in groepsverband gegeven. 

Als u belangstelling heeft voor een training kunt u contact opnemen over de kosten en de mogelijke vergoeding. 

Particulier

Verbeteren van communicatieve vaardigheden

Vergroten van assertiviteit

Faalangstreductie

Stresshantering

Verbeteren van sociale vaardigheden

Vergroten van persoonlijke effectiviteit

ASS en werk

AD(H)D en werk

Bedrijven

Wet Verbetering Poortwachter

Participatiewet, arbeidsintegratie Wajong

Train de trainer